Дивидент

2016-05-30

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ

 

 

            На редовно Общо събрание на акционерите на “ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ, проведено на 30.05.2016г. бе взето решение за разпределение на дивидент за финансовата 2015г. в рзмер на 0.013431 лв. бруто за една акция, притежавана към 13.06.2016 г., като изплащането на дивидента на акционерите ще започне от 15 юли 2016г., както следва:

  • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
  • За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет. 3, от 10 до 16 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно

Вижте всички новини