Промени в органите на управление

2012-04-26

В ТР към Агенция по вписванията бяха вписани промени в органите на управление, приети от Общото събрание на акционерите, проведено на 28.03.2012г.


Вижте всички новини