Вътрешна информация

2022-09-13

На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от извънредно Общото събрание на акционерите, проведено на 29.08.2022г. „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ оповестява, че в регистъра на КПНРО е вписан нов Одитен комитет в състав: Даринка Костова Хаджийска, Мая Георгиева Влъчкова и Галя Стефанова Негрова.


Вижте всички новини