Уведомление за промяна в представителните органи

2022-07-25

Считано от 25.07.2022г "Зенит Имоти" АДСИЦ има вписан нов прокурист в лицето на Ромил Светозаров Златанов. Дружеството ще се представлява от Изп. директор Лучана Адриано само заедно с прокуриста Ромил Златанов. Досегашният прокурист Пиетро Луиджи Гиа е освободен.


Вижте всички новини