Промяна в дялово участие по чл.145 от ЗППЦК

2022-07-19

На основание чл. 148б от ЗППЦК, „Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява информация за получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по реда на чл. 145 от ЗППЦК, както следва:

На 19.07.2022г. са постъпили четири броя уведомления за прекратяване на дяловото участие на акционери в „Зенит Имоти” АДСИЦ в резултат на извършена продажба на акции на пода на БФБ, а именно:

1. Уведомление от Лорена Галицио за извършена на 18.07.2022г продажба на 107 000 броя акции съставляващи 16,46 % и прекратяване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ.

2. Уведомление от Рикардо Галицио за извършена на 18.07.2022г продажба на 107 000 броя акции съставляващи 16,46 % и прекратяване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ.

3. Уведомление от Валтер Дотта за извършена на 18.07.2022г продажба на 217 000 броя акции съставляващи 33,38 % и прекратяване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ.

4. Уведомление от Луиджи Дотта за извършена на 18.07.2022г продажба на 216 000 броя акции съставляващи 33,23 % и прекратяване на дялово участие в капитала на “Зенит Имоти” АДСИЦ.

 

 


Вижте всички новини