Вътрешна информация

2021-10-21

На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от Общото събрание на акционерите, проведено на 18.10.2021г. „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ оповестява, че на 20.10.2021 г., e сключило нотариално заверени договори за покупко- продажба /Нотариални актове/ със „С.И.Г.” ООД- купувач за собствените на дружеството недвижими имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Медковец, общ. Медковец, обл. Монтана, с обща площ 115.500 дка за сумата от 169 147.65 лв и с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч, с обща площ 114.582 дка за сумата от 116 848,25 лв. Цената е изплатена изцяло от купувача.

 


Вижте всички новини