Вътрешна информация

2021-10-20

На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от Общото събрание на акционерите, проведено на 18.10.2021г. „ЗЕНИТ ИМОТИ” АДСИЦ оповестява, че на 19.10.2021 г., e сключил нотариално заверен договор за покупко- продажба /Нотариален акт/ със „С.И.Г.” ООД - купувач за собствените на дружеството недвижими имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Бисерци и с. Тертер, общ. Кубрат, обл. Разград, с обща площ 1 025.24 дка за сумата от 1 611 053.55 лв. Цената е платена изцяло от купувача.


Вижте всички новини