Съобщение за гласуван дивидент

2021-06-28

Във връзка с прието решение за разпределение на дивидент за финансовата 2020г. общо в рзмер на 6 110 лева, от които акционерите следва да получат сумата в размер на 0,0094 лв. бруто за една акция, притежавана към 12 юли 2021 г., членовете на Съвета на директорите приемат изплащането на дивидента на акционерите да започне от 27 09 2021г., както следва:

 За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 

  • За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: Пловдив, ул. “Княз Александър І Батенберг” № 42, ет. 3, от 10 до 16 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
  • - Изплащането може да става и по банков път срещу заявление от титуляра, придружено от оригинално удостоверение за банкова сметка на същия изпратени на адреса на дружеството или сканирани до ел. поща на дружеството: info@zenitimoti.com

 


Вижте всички новини