Документи

Устав

Политика за възнагражденията на СД на "Зенит Имоти" АДСИЦ

Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление

Финансови отчети
 Финансови отчети за 2021г

Финансови отчети за 2020г

Финансови отчети за 2019г.
Финансови отчети за 2018г.
Финансови отчети за 2017г.

Финансови отчети за 2016г.

Финансови отчети за 2015г.
 
Финансови отчети за 2014г.
Финансови отчети за 2013г.
Финансови отчети за 2012г.

Финансови отчети за 2011г.

Общи събрания

Протокол от извънредно ОСА от 18.10.2021г

Материали за извънредно Общо събрание на акционрите - 18-10-2021

 Протокол от ОСА от 28.06.2021г

Протокол от ОСА от 16.09.2020г

Протокол от ОСА от 16.09.2020г
Протокол от ОСА от 27.06.2018г.
Протокол от ОСА от 27.06.2017г.
 
Протокол от годишно Общо събрание на акционрите - 30.05.2016  
Протокол от годишно Общо събрание на акционрите - 24.06.2015    
   Протокол от годишно Общо събрание на акционрите - 22.04.2014 
   Протокол от извънредно Общо събрание на акционерите - 24.09.2013 

   Протокол от годишно общо събрание на акционерите - 05.06.2013  
  Протокол от годишно Общо събрание на акционерите - 28.03.2012  
   Протокол ОСА - 15.06.2011  
   Протокол ОСА - 27.05.2010  
   Протокол ОСА - 24.06.2009  
   Протокол ОСА - 23.07.2008  
   Протокол от извънредно ОСА - 10.10.2008  

   Протокол от ОСА - 20.09.2007  

Вътрешна информация

Уведомление за дивидент-28.06.20201

Уведомление за дивидент-31.07.2018
Уведомление за дивидент-27.06.2018

Уведомление за дивидент-27.06.2017
Уведомление за дивидент - 24.06.2015 
Уведомление за дивидент - 05.06.2013 
Уведомление за дивидент - 28.03.2012