Новини

2023-03-18 Нов сайт на Зенит Имоти АДСИЦ
Зенит Имоти АДСИЦ уведомява инвестиционната общност, че има нов сайт, на който ще оповестява информация. Линк - https://zenitimoti.com/new/ ...Още
2023-03-18 Нов сайт на Зенит Имоти АДСИЦ
Зенит Имоти АДСИЦ уведомява инвестиционната общност, че има нов сайт, на който ще оповестява информация. Линк - https://zenitimoti.com/new/ ...Още
2023-02-27 Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
Линк - http://www.x3news.com/?page=Company&target=FinancialReport&BULSTAT=175255336&MESSAGE_TYPE=1 ...Още
2023-02-01 Нов Директор за връзка с инвеститорите
Считано от 01.02.2023 г. като Директор за връзка с инвестит ...Още
2022-09-26 Промяна на банката депозитар
Считано от 26.09.2022г "ТЕКСИМ БАНК" АД е новата банка депозитар на "Зенит Имоти" АДСИЦ   ...Още
2022-09-13 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. и във връзка с прието решение от извънредно ...Още
2022-09-13 Вътрешна информация
На основание чл. 1 от ЗПМСПЗФИ, съгласно чл. 17, & 1, във връзка с чл. 7 от Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Е ...Още
2022-09-01 Уведомление за представителните органи
„Зенит Имоти” АДСИЦ оповестява, че считано от 01.09.2022г. Ромил Светозаров Златанов няма да изпълнява функциите на прок ...Още
2022-08-29 Приети от ОСА решения
На 29.08.2022 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „Зенит имоти“ АДСИЦ, което взе решение за освобождаване от длъжност настоящите членове на Съвета на директорите на дружеството, а им ...Още
2022-07-25 Уведомление за промяна в представителните органи
Считано от 25.07.2022г "Зенит Имоти" АДСИЦ има вписан нов прокурист в лицето на Ромил Светозаров Златанов. Дружеството ще се представлява от Изп. директор Лучана Адриано само заедно с прокуриста Ромил Златанов. Досегашният прокурист Пиетро Луиджи Гиа е освободен. ...Още
 1 2 3 >